Revenge of the Great Camera Shootout 2012

אין ספק לכל מי שקורא ומתעניין, בכל מקום שאליו מגיעים, הם נמצאים. מחדשים ומייצרים ציוד עם יד על הדופק. זה נחמד, די יקר ולדעתי בכלל לא החלק המרגש שלהם. Zacuto עושים עוד משהו. הם גם יוצרים תוכן מקורי, תוכן שמעניין … Continue reading